Trimite 2% din impozitul pe venit catre Grupul pentru Dialog Social

.

Contribuabilii, persoane fizice pot să direcționeze în fiecare an 2% din impozitul pe venit, către o entitate nonprofit (organizație non-guvernamentală, asociație sau fundație). Procedura este descrisă în art. 57 (alin.4)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și este detaliată în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 185/15.02.2007, cu completările ulterioare.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

Dacă v-ați hotărât, notați datele de identificare:

Denumire: Grupul pentru Dialog Social (GDS)
Calea Victoriei 120, Sector 1, București, cod poștal 010093
Cod unic de înregistrare (cod fiscal): RO 5392851
Cont bancar IBAN: RO70RNCB0072049693780001
BCR Sector 1

Dacă în 2016 ați avut venituri DOAR DIN SALARIU:

Completați D230 2016 cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual. La capitolul III, folosește datele GDS (vezi mai sus). La mențiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula și vira suma admisă, potrivit legii.

Declarațiile se depun direct la registratura organului fiscal de care aparțineți sau se trimit prin poștă, cu scrisoare recomandată. Data limită a depunerii/trimiterii este 25 mai 2017 (data depunerii sau a poștei).

Dacă ați avut venituri DIN MAI MULTE SURSE:

Completați Declarația 200, “Declarație specială privind veniturile realizate” (ar trebui sa o primiți acasă; dacă nu s-a întâmplat, Declaratia 200 Pe lângă completarea conform obligațiilor legale ce vă revin, completați capitolul III, “DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT”, punctul 2, “Sponsorizare entitate nonprofit” cu datele GDS (vezi mai sus). La mențiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula și vira suma admisă, conform legii.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Grupul pentru Dialog Social mobil 0744.321.041, tel. 021.314.14.71,e-mail: gdsdialog@gmail.com

© GDS – Grupul pentru Dialog Social