Trimite 2% din impozitul pe venit catre Grupul pentru Dialog Social

.

Despre cota redirecţionată din impozit

Contribuabilii, persoane fizice pot să direcționeze în fiecare an 2% din impozitul pe venit, către o entitate nonprofit (organizație non-guvernamentală, asociație sau fundație). Despre cota redirecţionată din impozit OUG nr. 25/2018, publicată în Monitorul Oficial la sfârşitul lunii martie, schimbă modalitatea de calcul a sumelor de bani care pot fi direcţionate de către contribuabili către alţi beneficiari:

– cota de 2% poate fi direcţionată către entităţile nonprofit care sunt înfiinţate şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult (inclusiv parohii)

– cota de 3,5% poate fi direcţionată pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat. Opţiunea pentru redirecţionarea cotei de 2% sau 3,5% trebuie exercitată în scris, pentru toate tipurile de venituri enunţate mai sus, şi trebuie declarată. Un element de noutate este că aceasta poate fi declarată la plătitorul de venituri. După declararea opţiunii, aceasta rămâne valabilă pentru 2 ani, conform art. 79, alin. 4, coroborat cu art. 72, alin. 10.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

Dacă v-ați hotărât, notați datele de identificare:

Denumire: Grupul pentru Dialog Social (GDS)
Calea Victoriei 120, Sector 1, București, cod poștal 010093
Cod unic de înregistrare (cod fiscal): RO 5392851
Cont bancar IBAN: RO70RNCB0072049693780001
BCR Sector 1

Dacă în 2017 ați avut venituri DIN SALARIU:

Completați Declaratia 230 cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual

Declarațiile se depun direct la registratura organului fiscal de care aparțineți sau se trimit prin poștă, cu scrisoare recomandată. Data limită a depunerii/trimiterii este 15 martie 2019 (data depunerii sau a poștei).

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Grupul pentru Dialog Social mobil 0744.321.041, tel. 021.314.14.71,e-mail: gdsdialog@gmail.com

© GDS – Grupul pentru Dialog Social